Slide 5 Slide 1 Slide 3 Slide 2 Slide 4


Välkommen till Lintågan!

Lintågan utvecklar traditionell slöjd till en modern nödvändighet. Det rör sig om allt från virkning och broderi till framtagandet av nya material och keramik.

Jag säljer mina alster på utställningar runt om i landet, håller inspirationsföreläsningar, ger föredrag i hattens historia, demonstrerar linspinning och ger kurser i experimentell virkning.

Ulla S Persson / LintåganFilmen visar hur mitt löv blev till. Lövet var mitt bidrag till utställningen Hemslöjdens 100 år, sommaren 2012.